Home

Serdecznie zapraszamy do udziału w 12 Sympozjum Naukowym ACUVUE® Eye Health Advisor® - największym, międzynarodowym spotkaniu specjalistów poświęconym soczewkom kontaktowym i szeroko rozumianej ochronie wzroku w Europie Centralno-Wschodniej.

Nasza konferencja to:

 • 12 lat doświadczeń
 • ponad 4500 uczestników dotychczasowych edycji
 • możliwość zdobycia 6 punktów edukacyjnych
 • 10 interesujących wykładów oraz otwarty panel dyskusyjny
 • 8 sesji warsztatowych

Tegoroczna edycja to:

 • wybitni wykładowcy zaproszeni z kraju i zagranicy
 • kilka bloków tematycznych
 • aktualne doniesienia naukowe oraz nowości i innowacje w obszarze soczewek kontaktowych
 • sesja plenarna oraz warsztaty praktyczne
 • możliwość zadawania pytań wykładowcom
 • interaktywne stoiska edukacyjne
 • dedykowana aplikacja mobilna
 • GRYWALIZACJA – gra edukacyjna
 • transmisja online

Wyjątkowa oprawa wydarzenia sprzyja zdobywaniu wiedzy oraz wymianie doświadczeń z innymi uczestnikami – do czego zachęcamy.

Program konferencji

09:00 — 09:10
Otwarcie konferencji
Paweł Hajduga, Anna Łukasiak
09:10 — 09:20
Prezentacja techniczna
Krzysztof Szopa
Przerwa kawowa
11:30 - 12:00
Uszkodzenia powierzchni oka wywołane promieniowaniem UV
prof. Ch. Grupcheva
Czytaj więcej

Uszkodzenia powierzchni oka wywołane promieniowaniem UV

Pytanie, w jakim stopniu nasi pacjenci akceptują ochronę przed promieniowaniem UV, ma wiele odpowiedzi. Powszechnie wiadomo, że należy unikać oparzeń skóry, stosując różnorodne środki, a posiadanie wiedzy o konieczności takiej ochrony skóry deklaruje 80% światowej populacji. Jednak jeśli chodzi o świadomość ochrony oczu to nie jest ona zgodna z żadnym ustrukturyzowanym wzorem i waha się ona od potrzeby stosowania okularów przeciwsłonecznych do zamknięcia oczu. Co więcej, okulary przeciwsłoneczne są często akceptowane jako akcesorium a nie jako „urządzenie” ochronne, co skutkuje tym, że większy nacisk kładziony jest na markę i wzornictwo niż na właściwości protekcyjne. Indywidualna wiedza jest oczywiście oparta na powszechnym zrozumieniu, które z kolei opiera się na edukacji wykonywanej przez pracowników służby zdrowia. Co dziwne, nawet specjaliści zajmujący się szeroko pojętą ochroną oczu nie są zbytnio zainteresowani tematem ochrony przed promieniowaniem UV i często omijają go podczas rozmów na temat profilaktyki oczu. Co trzeci pacjent okulistyczny otrzymuje zalecenia dotyczące suplementacji jakie może przyjmować… Jednak ilu otrzyma odpowiednie porady dotyczące ochrony oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV?

Aby sprawdzić a następnie przeanalizować wiedzę pacjentów, grupa badawcza z Uniwersytetu Medycznego w Warnie opracowała szereg kwestionariuszy dla pacjentów dotyczących zrozumienia i zasad stosowania środków ochrony przed promieniowaniem UV. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że znaczny odsetek badanych (55%) nie zwraca uwagi na środki ochronne (gogle, kapelusze, soczewki kontaktowe, parasol). Stwierdzono także wysoki procent niewłaściwych nawyków związanych z ochroną oczu a nawet ich brak.

Przeprowadzono kilka pokrewnych projektów, w tym prospektywne badania obserwacyjne i eksperymenty konfiguracyjne wykorzystujące mikroskopię konfokalną in vivo, w celu ujawnienia zmian mikrostrukturalnych wynikających z ekspozycji na promieniowanie UV. W 48% przypadków, ustalono zmiany morfologiczne w przednim odcinku oka, które zostały zakwalifikowane jako mieszczące się w obrębie definicji „nieodwracalnego uszkodzenia pod wpływem UV”. Odpowiada to zidentyfikowanym wysokim poziomom uszkodzeń. Podczas wykładu omówione zostaną wyniki oraz postawione zostaną hipotezy na temat potencjalnych skutków. Zostanie także zwrócona uwaga na możliwą ochronę i zapobieganie takim uszkodzeniom. Wprowadzane programy profilaktyczne mogą zmienić w przyszłości ustalone, alarmujące fakty.

Promieniowanie UV jest niebezpieczne dla oka ale obecnie nie mamy ustalonych obiektywnych standardów ani specjalnych programów ochrony oczu. Świadomość specjalistów jest w tym zakresie kluczowa dla zapobiegania i odpowiedniej profilaktyki. Należy mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieli bardziej uporządkowaną wiedzę na temat uszkodzeń oczu przez promieniowanie UV. N razie jednak bardzo ważne jest aby być świadomy tego problemu i informować swoich pacjentów o potrzebie ochrony niezależnie od pory roku i / lub korekcji wzroku, ponieważ zakorzenienie zdrowych nawyków zajmuje bardzo dużo czasu.

Lunch
13:20 - 13:50
Mikrostrukturalne dowody na istnienie suchego oka
prof. Ch. Grupcheva
Czytaj więcej

Mikrostrukturalne dowody na istnienie suchego oka

Około 2 lata temu, TFOS opublikował raport DEWS II, który jest szerokim opracowaniem jego pierwszej wersji. Jednym z głównych wyników tego warsztatu jest nowa definicja, w której kluczowymi słowami są homeostaza, osmolarność oraz stan zapalny. Oznaki i objawy suchego oka nie zmieniły się przez te kilka lat, jednak znacznie bardziej usystematyzowane podejście pozwala na lepszą i bardziej uporządkowaną diagnozę. Szczególną uwagę należy zwrócić tu na zmiany mikrostrukturalne związane z chorobami powierzchni oka i prawdopodobnie jednym z najlepszych współczesnych sposobów pokazania tych zmian jest połączenie danych ze skaningowej mikroskopii konfokalnej in vivo i OCT.

Mikroskopia konfokalna in vivo jest niedawno wprowadzoną do szerszej praktyki klinicznej metodą diagnostyczną, która umożliwia ocenę w czasie rzeczywistym struktur komórkowych powierzchni oka. Początkowo technika opierała się na dysku Nipcow, a następnie skanowaniu szczelinowym. Ostatnio jednak opiera się już na głowicach skanujących laserowo, co w efekcie zapewnia wyraźniejszy i ostrzejszy obraz nawet przy zmniejszonej przezroczystości. Dlatego skaning laserowy w mikroskopii konfokalnej in vivo może uwidocznić strukturę rogówki, spojówki i gruczołów Meiboma na poziomie mikrostrukturalnym. Główną wadą tej technologii jest mała próbka i stosunkowo niska powtarzalność w czasie. Z drugiej jednak strony, optyczna koherentna tomografia przedniego odcinka zapewnia globalny obraz struktury przedniego odcinka oka i pozwala na precyzyjny pomiar menisku filmu łzowego, grubości jego warstw, a nawet dynamicznej obserwacji interakcji między różnymi składnikami warstwy łez.

Prezentacja ujawni uzyskane przy wykorzystaniu połączenia tych technologii, mikrostrukturalne zmiany powierzchni oka, wskaże nową perspektywę w zakresie diagnozy i strategii leczenia oraz poda kilka kluczowych komunikatów dotyczących diagnozowania, kontrolowania i monitorowania pacjentów z chorobą suchego oka. Specjalista zostanie poinformowany o podstawowych, zachodzących procesach i ich mikrostrukturalnych konsekwencjach. Informacje te nie tylko ułatwią lepsze zrozumienie, ale także będą stanowić wytyczne do subtelnych i często pomijanych ocen klinicznych.

Przerwa kawowa
14:30 - 14:50
Krótkowzrocznośc i co dalej?
dr n. med. Anna M. Ambroziak
Czytaj więcej

Krótkowzrocznośc i co dalej?

Wyniki badań i rokowania specjalistów są nieubłagane – wraz z rozwojem technologii oraz zmianą trybu życia na mniej aktywny fizycznie wkroczyliśmy w epidemię krótkowzroczności a przed nami pandemia.  Wada ta ma zwykle charakter progresywny, a tempo jej pogłębiania się, ostateczna wartość i mechanizmy rozwoju zależą̨ od wielu czynników, m.in. genetycznych i środowiskowych (szczególna rola światła oraz dopaminy), a także od higieny pracy wzrokowej i metody korekcji. Walczymy o każdą dioptrię a raczej o każdy milimetr. Krótkowzroczność to nie tylko niemiarowość.

Należy zauważyć silną tendencję do zmiany formy leczenia zależnie od wieku i dominujących czynników ryzyka progresji wady oraz stosowanie i zalecanie politerapii. Nowe badania analizujące parametry rogówkowe u osób, które przez wiele lat stosują korekcję soczewkową (ze wskazaniem na ortokorekcję lub atropinę w monoterapii), jednoznacznie wykazały w tej grupie brak wzrostu ryzyka powikłań, w tym regresji wady, nawet po zabiegach chirurgii refrakcyjnej.

Każdy wybór metody korekcji i postępowania powinien odbywać się na linii pacjent–specjalista. Podstawą jest prawidłowe rozpoznanie poparte dokładnymi pomiarami optometrycznymi układu wzrokowego oraz badaniem okulistycznym. Przed zastosowaniem korekcji należy m.in. wykluczyć wszelkie patologie narządu wzroku, pseudokrótkowzroczność i inne stany napięciowe układu wzrokowego, które dają objawy zbliżone do tych występujących w przypadku typowej krótkowzroczności.

14:50 - 15:40
Czy to już czas ponownie przemyśleć opiekę nad pacjentem soczewkowym?
prof. Philip Morgan
Czytaj więcej

Czy to już czas ponownie przemyśleć opiekę nad pacjentem soczewkowym?

Ewolucja jaka zaszła w świecie soczewek kontaktowych w ciągu ostatnich trzech dekad była wręcz niezwykła. Spektakularna poprawa biokompatybilności materiałów, znacznie ulepszone konstrukcje, uproszczone systemy pielęgnacji soczewek oraz uelastycznione, wygodne sposoby noszenia niemal niezauważalnie stały się normą. Jednak nie wszystko się zmieniło. Nasze podejście do opieki nad pacjentem, aplikacji i wizyt kontrolnych pozostaje konserwatywne i swoimi korzeniami sięga jeszcze często czasów, kiedy proces dopasowywania soczewek kontaktowych nie był jeszcze tak prosty. Być może nadszedł czas, aby przemyśleć nasze podejście do tego jak aplikowane są soczewki kontaktowe.

Podczas wykładu, omówione zostaną bieżące doniesienia odnoszące się do kluczowych aspektów opieki nad pacjentami soczewkowymi, takimi jak refrakcja, jakość widzenia, komfort, ewentualne komplikacje, edukacja pacjenta czy poprawność ich stosowania. Spojrzenie z perspektywy klinicznej, pozwoli zrewidować i uelastycznić podejście do planowania procesu opieki nad pacjentem kontaktologicznym. Ponadto omówione będzie znaczenie utrzymywania kontaktu z użytkownikami soczewek we wczesnych tygodniach po ich dopasowaniu – co wydaje się mieć kluczowe znaczenie w zminimalizowaniu liczby osób porzucających tą formę korekcji i zmaksymalizowaniu sukcesu i pozytywnych odczuć pacjenta.

Przerwa kawowa
16:00 - 17:00
Otwarty panel dyskusyjny
Wszyscy goście
Uroczysta kolacja
20:00

Warsztaty

Warsztaty są bezpłatne. Zapisy na Warsztaty prowadzone będą w dniu Sympozjum, w recepcji warsztatow, od godz. 8:00. Ilość miejsc jest ograniczona.

Dominacja oka wydaje się być czymś bardzo naturalnym i prostym w odbiorze. Często pomijana lub bagatelizowana w procesie badania staje się bardzo istotnym wskaźnikiem, w przypadku doboru multifokalnych soczewek kontaktowych. Czy spośród kilku powszechnie znanych metod sprawdzenia dominacji oka można wyłonić tę najlepszą i najbardziej miarodajną?

W trakcie warsztatu:

 • Zapoznasz się z pojęciem sensorycznej i motorycznej dominacji oka
 • dowiesz się czym jest dominacja oka i czy może być ona różna dla bliży i dali
 • poznasz kilka metod pomiarowych, w tym test zamglenia z soczewką +1,00D
 • sprawdzisz dominację oka u siebie i pozostałych uczestników szkolenia
 • dowiesz się, dlaczego w procesie doboru soczewek kontaktowych rekomenduje się używanie konkretnej metody sprawdzania dominacji oka

mgr Sylwia Chrobot

Godziny warsztatów: 11:00-12:00 – Grupa 1, 13:00-14:10 – Grupa 2

Mgr Sylwia Chrobot posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe dotyczące szeroko pojętej wiedzy, zarówno praktycznej jak i teoretycznej z zakresu soczewek kontaktowych oraz korekcji wad refrakcji. Otwartość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, entuzjazm, umiejętność kreatywnego myślenia i energia, jaką prezentuje przy wykonywaniu powierzonych obowiązków, skutkuje nie tylko sukcesami zawodowymi, lecz również przyczynia się do osiągnięcia jeszcze większego zadowolenia pacjentów. Mgr Sylwia Chrobot jest absolwentką Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przez ostatnie lata prowadziła wykłady oraz warsztaty dla studentów. Obecnie kontynuuje pracę naukowo-badawczą w ramach otwartego przewodu doktorskiego.

W ostatnim czasie pracowała jako Kierownik d/s Rynku Medycznego w firmie Johnson & Johnson Vision. Poza pracą zawodową jest również członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych i Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. Aktualnie prowadzi prywatną praktykę optometryczną.

Kontrast i jego postrzeganie ma bardzo duży wpływ na ocenę jakości naszego widzenia. Choć jest on istotna informacją o komforcie wzrokowym pacjenta, to często jego pomiar jest podczas standardowego badania pomijany. Istnieje jednak wiele prostych technik sprawdzenia stopnia wrażliwości na kontrast, które w łatwy sposób można włączyć do codziennej praktyki.

W trakcie warsztatu:

 • Czym jest funkcja wrażliwości na kontrast
 • Poznasz pojęcia kontrastu oraz kontrastu chromatycznego
 • Przedstawione zostaną testy i techniki pomiaru oraz sposób ich interpretacji
 • Przeprowadzisz pomiar osobiście

mgr Luiza Krasucka

Godziny warsztatów: 11:00-12:00 – Grupa 1, 13:00-14:10 – Grupa 2

Luiza Krasucka jest optometrystką, urodziła się i wychowała w Poznaniu, gdzie głównie przebiegała jej edukacja. W roku 2003 zdobyła tytuł magistra fizyki, aby dalej kontynuować naukę i w roku 2005 uzyskać tytuł licencjata optyki okularowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2011 r. ukończyła Studium Podyplomowe Optometrii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, gdzie aktualnie rozpoczęła studia doktoranckie, które planuje ukończyć w roku 2022.

Z profesją związana jest od roku 2004. W 2005 r., po ukończeniu kolejnych studiów przeniosła się do Irlandii, gdzie rozpoczęła pracę w firmie Specsavers Opticians, a następnie w Vision Opticians Dublin, uzyskując w międzyczasie rozpoznanie kwalifikacji zawodowych przez Opticians Board*. Od powrotu do Polski w 2009 roku praktykowała jako optometrysta, współpracując z salonami sieci optycznej Vision Express oraz niezależnymi praktykami. Od 2014 r. zajmuje się głównie edukacją specjalistów ochrony wzroku w ramach codziennych obowiązków na stanowisku konsultanta ds. edukacji i rozwoju rynku medycznego w firmie Johnson & Johnson Vision. W przeszłości ukończyła akademicki kurs terapii widzenia oraz serię warsztatów VT prowadzonych przez profesora Southern College of Optometry (SCO) - W. C. Maples'a. Luiza jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki oraz członkiem Komisji ds. Publicznych i Ekonomicznych Europejskiej Rady Optometrii i Optyki z siedzibą w Brukseli. Jest zwolennikiem dbałości o wysoki poziom opieki w zakresie ochrony wzroku. Wolny czas chętnie spędza na świeżym powietrzu z psem, rodziną i przyjaciółmi.

* Do 31 października 2015 r. organ ds. regulacji profesji z zakresu optometrii i optyki na terenie Irlandii.

Film łzowy - jego jakość i ilość – ma kolosalny wpływ nie tylko na zdrowie czy komfort podczas użytkowania soczewek kontaktowych ale także na jakość widzenia. O ile sprawdzenie jakości warstwy łzowej wydaje się być oczywiste w przypadku doboru soczewek, o tyle nie jest to już takie oczywiste u pacjentów okularowych. Czy tak powinno pozostać? Odpowiedź na to pytanie staje się nieoczywista gdy zestawimy ja z doniesieniami o tym, że nawet około 80% społeczeństwa ma objawy związane z niedoborami filmu łzowego.

W trakcie warsztatu:

 • Wysłuchasz jakie dolegliwości wiążą się z niedoborami filmu łzowego.
 • Poznasz techniki oceny filmu łzowego – jakościowe oraz ilościowe
 • Dowiesz się jakie kryteria dotyczące łez należy przyjąć podczas aplikacji soczewek kontaktowych
 • Nauczysz się oceniać czas zerwania filmu łzowego
 • Przeprowadzisz pomiary osobiście

Dominika Szulc

Godziny warsztatów: 9:10-10.10 – Grupa 1, 14:30-15:40 – Grupa 2

Dominika Szulc jest absolwentką studiów kierunkowych z zakresu optometrii i optyki okularowej na Uniwersytecie Warszawskim. Zdobytą tam wiedzę pogłębia uczestnicząc w wielu konferencjach branżowych i szkoleniach - m. in. biorąc cyklicznie czynny udział w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym ACUVUE® Eye Health Advisor®. Początkowo związana z siecią przychodni specjalistycznych, gdzie oprócz pracy z pacjentami w gabinecie optometrycznym, zajmowała się także marketingiem placówek w których pracowała. W jej obszarze zainteresowań pozostanie niezmiennie materiałowy, chemiczny aspekt soczewek kontaktowych i ich oddziaływanie na powierzchnię oka. Zawodowo związana z firmą Johnson & Johnson Vision. Obecnie kontynuuje swoją edukację realizując kolejny projekt w ramach Uniwersytetu Śląskiego.

Akomodacja jest kluczowym mechanizmem wzrokowym. Jej prawidłowe działanie ma bardzo znaczący wpływ na jakość i komfort naszego widzenia. Aby sprawdzić czy odpowiedź na bodziec do akomodacji jest pełna, warto przeprowadzić skiaskopię (retinoskopię) dynamiczną. Pozwoli to na przykład wykluczyć ewentualny spazm akomodacyjny.

W trakcie warsztatu:

 • Dowiesz się czym jest bodziec do akomodacji, odpowiedź akomodacji oraz jej zakres
 • Zapoznasz się z technikami badania
 • Dowiesz się jak interpretować wyniki
 • Przeprowadzisz pomiar osobiście

Dr n. med. Paulina Pyżalska

Godziny warsztatów: 9:10-10.10 – Grupa 1, 14:30-15:40 – Grupa 2

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia oraz Podyplomowego Studium Optometrii i Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na tej uczelni uzyskała stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej - kierunek optometria. Ukończyła kurs terapii widzenia na UAM, a także wszystkie poziomy kursu Vision Therapy organizowanego przez PTOO, prowadzonego przez prof. W.C.Maples'a. Od wielu lat prowadzi zajęcia z dziećmi jako instruktor rekreacji ruchowej. Obecnie pracuje jako wykładowca w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii UAM oraz optometrysta (NO 11110) - dobierając korekcję okularową oraz soczewki kontaktowe, a także diagnozując zaburzenia widzenia obuocznego i prowadząc trening wzrokowy. Interesuje się rolą zaburzeń wzrokowych w specyficznych trudnościach w uczeniu się. Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki.

Prelegenci
Dr n. med. Anna M. Ambroziak

Dyrektor Naukowa i Medyczna Centrum Okulistycznego Świat Oka. Pełna empatii okulistka z 23 letnim doświadczeniem zawodowym, wykładowca akademicki, uzn...

Czytaj więcej

Dr n. med. Anna M. Ambroziak

Dyrektor Naukowa i Medyczna Centrum Okulistycznego Świat Oka. Pełna empatii okulistka z 23 letnim doświadczeniem zawodowym, wykładowca akademicki, uznany naukowiec, wybitna ekspertka, fantastyczna prelegentka. Na swoim koncie ma ponad 160 publikacji. Przez 20 lat zawodowo związana z Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym w Warszawie oraz Katedrą i Kliniką Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego jest absolwentką. Obecnie wykładowca na Europejskich Studiach Optyki Okularowej i Optometrii. Adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W akademickim środowisku warszawskim jako pierwszy okulista entuzjastycznie zaczęła nauczać nowe pokolenia optometrystów i optyków i wspomagała merytorycznie powstanie nowego kierunku studiów. Przedstawicielka Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Kontaktologicznym Lekarzy Okulistów (ECLSO). W latach 2004-2010 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO). Redaktorka stanowiska Polskiej Grupy Ekspertów Akademii Powierzchni Oka. Propagatorka idei współpracy interdyscyplinarnej. Wyznaje filozofię holistycznego podejścia do pacjenta, którego stawia zawsze na pierwszym miejscu szukając rozwiązań także poza utartymi schematami. Pod jej kierownictwem Centrum Okulistyczne Świat Oka zdobyło nagrodę Ambasadora Zdrowia 2018 za wiedzę, doświadczenie i poprawę jakości życia pacjentów.

Centrum Okulistyczne Świat Oka to placówka naukowo-badawcza z nowoczesnym zapleczem szkoleniowym, gdzie pod jej opieką uczą się i pracują studenci oraz przeprowadzane są badania kliniczne nowych leków i technologii.

Na podstawie badań klinicznych prowadzonych przez dr Ambroziak została zarejestrowana przez Amerykańską Agencję FDA soczewka terapeutyczna z lotrafilconu A. Laureatka głównej nagrody ECLSO “Kersley Lecture” – Antwerpia 24.06.2007 oraz nagrody naukowej trzeciego stopnia Rektora WUM w 2016 r.

Prof CN Grupcheva

Prof CN Grupcheva ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Warnie. Po odbyciu stażu, w 1996 roku została specjalistą w dziedzinie okulis...

Czytaj więcej

Prof CN Grupcheva

Prof CN Grupcheva ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Warnie. Po odbyciu stażu, w 1996 roku została specjalistą w dziedzinie okulistyki. Swoją naukę kontynuowała na stażach w Moorfields Eye Hospital w Londynie i Dundee University w Wielkiej Brytanii. W 2000 r. przeniosła się do Nowej Zelandii gdzie przez trzy lata pracowała jako starszy pracownik naukowy na Uniwersytecie w Auckland oraz w Auckland State Hospital. W tym okresie z wyróżnieniem ukończyła doktorat za który otrzymała również nagrodę za najlepszą pracę doktorską na Uniwersytecie Auckland w 2002 r. Po powrocie do Warny została mianowana dyrektorem Specjalistycznego Szpitala Okulistycznego w Warnie, a wkrótce potem profesorem Uniwersytetu Medycznego w Warnie. W 2007 r. ukończyła habilitację a w 2010 r. została mianowana profesorem zwyczajnym w dziedzinie okulistyki. Obecnie jest kierownikiem „Wydziału Okulistyki i Nauk o Wzroku”. Ostatnio objęła stanowisko prorektora na Uniwersytecie Medycznym w Warnie, a jej głównymi priorytetami są innowacje i medycyna translacyjna.

Kliniczne i badawcze zainteresowania prof. Grupchevy dotyczą rogówki, odcinka przedniego oka, filmu łzowego, mikroskopii konfokalnej in vivo, soczewek kontaktowych a także chirurgii w obszarze przedniego odcinka oka. Aktywnie uczestniczy jako redaktor oraz recenzent podręczników American Academy of Ophthalmology. Jest także recenzentem kilku prestiżowych czasopism. Profesor Grupcheva uczy na wszystkich poziomach studiów magisterskich i podyplomowych, a obecnie nadzoruje 5 doktorantów i 12 rezydentów w dziedzinie okulistyki. Jej podopieczni posiadają wiele wyróżnień na różnych poziomach. Regularnie prezentuje swoją wiedzę na krajowych i międzynarodowych konferencjach - głównie jako zaproszony wykładowca.

Prof CN Grupcheva jest członkiem wielu bułgarskich, europejskich i międzynarodowych stowarzyszeń. Od 2004 roku jest wykładowcą Vision Care Academy. Prof Grupcheva jest przedstawicielem Bułgarii w EBO, a obecnie jest także przewodniczącym Komitetu Edukacyjnego Europejskiej Rady Okulistyki.

Prof. Philip B. Morgan

Philip Morgan jest profesorem optometrii, szefem kierunku Optometria, zastępcą szefa Wydziału Farmacji i Optometrii oraz dyrektorem jednostki badawcze...

Czytaj więcej

Prof. Philip B. Morgan

Philip Morgan jest profesorem optometrii, szefem kierunku Optometria, zastępcą szefa Wydziału Farmacji i Optometrii oraz dyrektorem jednostki badawczej Eurolens Research na Uniwersytecie w Manchesterze. Jego główne obszary zainteresowania dotyczą skuteczności klinicznej soczewek kontaktowych. Jest także wykładowcą tej tematyki na studiach licencjackich i podyplomowych. Od 1996 roku zarządza również międzynarodowym badaniem dotyczącym trendów przepisywania soczewek kontaktowych.

Philip jest Prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Soczewkami Kontaktowymi i Wiceprezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Soczewek Kontaktowych. Jest członkiem honorowym Brytyjskiego Stowarzyszenia Producentów Soczewek Kontaktowych, członkiem Amerykańskiej Akademii Optometrii, Brytyjskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych oraz członkiem Brytyjskiego Kolegium Optometrystów. Philip był medalistą BCLA w 2014 r. Otrzymał również nagrodę BCLA Pioneer’s Lecturer w 2015 r. Jest byłym przewodniczącym i sekretarzem Northern Optometric Society w Manchesterze i koordynatorem brytyjskiego, internetowego forum optometrystów. Jest autorem ponad 200 artykułów, głównie związanych z kliniczną skutecznością soczewek kontaktowych oraz charakterystyką brytyjskiego i międzynarodowego rynku soczewek kontaktowych. Wykłady dotyczące swojej pracy prowadził w ponad 30 krajach na całym świecie.

Dr David Ruston

Po trwającej wiele lat, łączącej specjalistyczną praktykę soczewkową, badania kliniczne, edukację przyszłych optometrystów, liczne publikacje i prezen...

Czytaj więcej

Dr David Ruston

Po trwającej wiele lat, łączącej specjalistyczną praktykę soczewkową, badania kliniczne, edukację przyszłych optometrystów, liczne publikacje i prezentacje na międzynarodowych konferencjach karierze optometrysty, w 2004 roku David dołączył do zespołu Johnson & Johnson Vision. Jest współzałożycielem Optometric Educators Limited, organizacji poświęconej ciągłemu rozwojowi zawodowemu specjalistów zajmujących się szeroko pojętą ochroną wzroku, gdzie wciąż rozwija projekty, które już uzyskały status wiodącego, prywatnego źródła profesjonalnej edukacji w Wielkiej Brytanii. Wykształcenie w obszarze Optometrii uzyskał na City University w Londynie a dyplom w zakresie soczewek kontaktowych w College of Optometrists w którym jest obecnie certyfikowanym członkiem. Jest także członkiem Amerykańskiej Akademii Optometrii oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Soczewek Kontaktowych.

Swoją karierę w Johnson & Johnson Vision, David rozpoczął jako Dyrektor ds. Profesjonalnych dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jego kompetencje menadżerskie zostały następnie rozszerzone na wszystkie kraje Europy Północnej (w 2007 r.) oraz Europę Zachodnią (w 2009 r.). Obecnie piastuje stanowisko Director of Worldwide Professional Education, ściśle współpracując z Działami Badań i Rozwoju, Badań Rynku, Badań Klinicznych i Globalnego Marketingu wspierając opracowywanie zarówno materiałów profesjonalnych i konsumenckich jak również programów edukacyjnych dla specjalistów oraz pracowników salonów. Wierzy, że każdy specjalista poprzez dogłębne zrozumienie potrzeb oraz wiedzę na temat dostępnych możliwości i rozwiązań, może zaoferować najlepszą możliwą opiekę swoim pacjentom.

Aplikacja mobilna

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy aplikację mobilną „Sympozjum ACUVUE® Eye Health Advisor®”, dzięki której będzie można:

 • wziąć udział w naszej Grze Edukacyjnej
 • zadać pytanie Wykładowcy
 • wypełnić ankietę
 • być na bieżąco z atrakcjami, które będą na naszych stoiskach
 • możliwość głosowania podczas wykładów

Link do Aplikacji zostanie podesłany drogą mailową na kilka dni przed Konferencją. Ściągnij aplikację przed Konferencją i zacznij zbierać punkty w Grze Edukacyjnej!

Pobierz aplikację na Android Pobierz aplikację na iOS

Miejsce sympozjum

Airport Hotel Okęcie ul. 17 Stycznia 24, 02-148 Warszawa

Polityka Plików Cookie

WITAMY

Witamy na naszej stronie internetowej

Witryna internetowa www.eyehealthadvisor.pl stanowi własność firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Celem niniejszego dokumentu jest powiadomienie użytkowników o zasadach gromadzenia informacji o użytkownikach za pomocą plików „cookie” oraz innych technologii gromadzenia informacji.

Podczas poruszania się po niniejszej stronie internetowej pewne anonimowe informacje mogą być zbierane w sposób bierny (tzn. bez Państwa czynnego udziału) przy użyciu różnych technologii, takich jak „ciasteczka”, tagi, sygnalizatory sieci czy nawigacyjne zbieranie danych (statystyki, logi serwera, analiza przejść). Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do naszej strony pewne anonimowe informacje, takie jak adres URL strony, z której Państwo weszli, adres IP czy wersja przeglądarki używanej przez Państwa komputer. Strona ta może również zbierać anonimowe informacje z Państwa komputera za pomocą plików „Cookie”, tagów i znaczników nawigacyjnych. Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, by informowała o nadejściu plików „cookie” lub też całkowicie blokowała ich odbiór. Niektóre elementy strony mogą jednak nie działać po wyłączeniu obsługi tzw. „ciasteczek”.

Niniejsza strona może wykorzystywać zebrane biernie anonimowe informacje do zapewnienia lepszej obsługi użytkowników, dostosowania strony do ich preferencji, gromadzenia i analizy statystyk oraz trendów, a także administrowania i ulepszania strony w inny sposób. Informacje takie nie są łączone z danymi osobowymi zebranymi w innych miejscach niniejszej strony, o ile nie wyrazili Państwo na to zgody.

Plik „cookie” to informacja, którą strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika, aby móc zapamiętać jego dane i preferencje.

„Ciasteczka sesyjne” to tymczasowe informacje używane do ulepszenia nawigacji, uniemożliwienia użytkownikom wpisywania błędnych informacji (strona „zapamiętuje” poprzednio wpisywane informacje, takie jak wiek czy kraj zamieszkania, i blokuje późniejsze zmiany) oraz zbierania danych statystycznych o stronie. Informacje te zostają usunięte po zamknięciu wyszukiwarki lub wyłączeniu komputera.

„Ciasteczka trwałe” to stałe informacje, które zapisywane są na twardym dysku komputera i pozostają tam, dopóki ktoś ich nie wykasuje. Trwałe pliki „Cookie” przechowują na Państwa komputerze informacje, które mogą. np. umożliwić odzyskanie wcześniej wprowadzonych danych (takich jak hasła), pomóc określić, które rejony sieci cieszą się największym zainteresowaniem użytkowników czy na bieżąco dostosowywać stronę do preferencji odwiedzających. „Ciasteczka trwałe” umieszczane przez naszą stronę na Państwa komputerze mogą zawierać dane osobowe, jednak tylko jeśli są Państwo zarejestrowani na naszej stronie lub w inny sposób wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W innych przypadkach serwer naszej strony wie tylko, że niezidentyfikowany użytkownik z Państwa plikiem „cookie” powrócił na stronę.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, by akceptowała lub odrzucała wszystkie „ciasteczka” bądź też informowała o nadejściu pliku „cookie”, dając możliwość zdecydowania, czy je zaakceptować. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o „ciasteczkach” oraz ustawieniach własnych preferencji, prosimy wpisać hasło „cookie" w zakładce Pomoc w używanej przez Państwa przeglądarce.

Nasza strona może używać adresów Protokołu Internetowego (IP). Adres IP to numer przypisany komputerowi użytkownika przez dostawcę usług internetowych i umożliwiający korzystanie z Internetu. Zwykle uznawany jest za informację anonimową, ponieważ w większości przypadków jest dynamiczny (zmienia się za każdym razem, kiedy użytkownik łączy sie z Internetem), rzadziej statyczny (przypisany na stałe danemu komputerowi). Adres IP może być przydatny do diagnozowania problemów z serwerem, zgłaszania zbieranych informacji, określenia najszybszej ścieżki dostępu komputera do strony, a także administracji rozwoju strony.

Obowiązek uzyskania zgody na gromadzenie informacji przy użyciu plików „cookie” w świetle przepisów UE

W świetle prawa UE podmiot, który zapisuje pliki „cookie” w komputerach osób odwiedzających stronę internetową, musi dostarczyć użytkownikowi przejrzystych i wyczerpujących informacji o sposobach wykorzystywania przez daną witrynę plików „cookie” oraz uzyskać „zgodę” użytkownika na takie postępowanie.

Aby wywiązać się z tego obowiązku, podjęliśmy następujące działania:

 1. ustaliliśmy, jakie pliki „cookie” i inne technologie gromadzenia informacji o użytkownikach są wykorzystywane przez tę witrynę, jakim służą celom, jak długo są przechowywane oraz jakie jest ich źródło (wyłącznie odwiedzana witryna, czy również strony trzecie).
 2. uwzględniając rodzaje gromadzonych danych wymienione w punkcie (i), oceniliśmy stopień, w jakim stosowanie przez tę witrynę plików „cookie” może być sprzeczne z oczekiwaniami użytkowników co do ochrony ich prywatności.
 3. zapewniliśmy „przejrzyste i wyczerpujące” informacje o plikach „cookie” w zakresie odpowiadającym charakterowi zagrożenia prywatności związanego z danym plikiem „cookie”.
 4. podjęliśmy decyzje co do właściwej metody uzyskania zgody użytkowników na wykorzystywanie plików „cookie”, w zależności od przeznaczenia tych plików oraz stopnia, w jakim zagrażają prywatności użytkowników. Obowiązek uzyskania zgody użytkownika nie dotyczy pewnych rodzajów plików „cookie”; w tych wypadkach udzielenie takiej zgody nie będzie wymagane.

Metody uzyskiwania zgody użytkownika niniejszej witryny na stosowanie plików „cookie”

Europejskie normy określające metody uzyskiwania zgody na używanie plików „cookie” i innych podobnych technologii gromadzenia informacji o użytkownikach (takich jak piksele zliczające i skrypty wykonywane przez przeglądarkę) wciąż ewoluują. Najpewniejsze z prawnego punktu widzenia jest uzyskanie wyraźnej, uprzedniej zgody użytkownika (tzw. „opt-in”). Rozwiązanie to może być jednak niewygodne dla użytkowników i może utrudniać uzasadnione gromadzenie danych.

Inne rozwiązanie polega na przyjęciu, że wystarczająca jest milcząca zgoda, wyrażona przez przyjęcie pliku „cookie” po otrzymaniu wyraźnej informacji o mechanizmach gromadzenia danych oraz o prostej, łatwo dostępnej metodzie blokowania tych mechanizmów. Dzięki temu odwiedzający witrynę może zgodzić się na niektóre metody gromadzenia danych, a odrzucić inne.

Właściwa metoda uzyskiwania zgody na używanie danego mechanizmu gromadzenia danych zależy od tego, jak bardzo ten mechanizm zagraża prywatności użytkownika; uwzględnia się przy tym następujące informacje:

W przypadku metod gromadzenia danych, które wymagają zgody użytkownika, stosujemy podejście trzystopniowe:

Zgoda na otrzymywanie plików „cookie”

Pliki „cookie” wykorzystywane przez niniejszą stronę internetową zaliczane są jedynie do plików „cookie” o średniej i niskiej inwazyjności.

Informowanie o typach stosowanych mechanizmów gromadzenia danych, nie zaś o poszczególnych mechanizmach: Ponieważ witryny internetowe stosują bardzo wiele mechanizmów gromadzenia danych o użytkownikach, Aneks A nie mówi o poszczególnych mechanizmach i nie ocenia stopnia, w jakim poszczególne mechanizmy zagrażają prywatności użytkowników. Mówi on wyłącznie o pewnych kategoriach mechanizmów (np. „pliki cookie stosowane w reklamach”, „pliki cookie stosowane w analizie” itd.), po czym każda z tych kategorii jest oceniana pod względem stopnia zagrożenia prywatności użytkowników. Pozwala to w sposób prostszy i jaśniejszy powiadomić użytkowników o stosowanych metodach gromadzenia informacji.

UWAGA: Ocena mechanizmów gromadzenia informacji stosowanych przez niniejszą witrynę przedstawiona jest w Aneksie A; podane są tam informacje o celach stosowania tych metod, czasie przechowywania informacji oraz sposobach wyłączenia tych mechanizmów (w części „Jak to zrobić”).

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza witryna może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad mechanizmami gromadzenia informacji o użytkownikach stosowanymi przez te strony i że niniejsze zasady nie dotyczą tych stron.

Kontakt

W razie pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszych zasad wykorzystywania mechanizmów gromadzenia informacji o użytkownikach lub praktyk stosowanych przez tę witrynę, prosimy skontaktować się z:

Johnson & Johnson Vision Care dział Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa. E-mail: vispl@its.jnj.com

Zmiany w zasadach korzystania z mechanizmów gromadzenia informacji o użytkownikach

Jeśli niniejsze zasady ulegną zmianie, to ich aktualna wersja zostanie opublikowana na tej stronie. Data ostatniej aktualizacji: 26.11.2014 r.

Rodzaj Pliku Cookie Źródło Cel Wygaśnięcie Jak zablokować

Pliki „cookie” przesyłane przez J&J

Pliki „cookie” niezbędne do podstawowego działania strony i jej funkcjonalności

SESSa6f29423867537ee1b3180ed34800a46

Johnson & Johnson

Wymienione pliki „cookie” są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony. Pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa oraz efektywności w wyświetlaniu naszej strony.

Pliki „cookie” stosowane w opisanym uprzednio celu są usuwane automatycznie z Państwa urządzeń po upływie miesiąca od ostatniej Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki by akceptowała lub usuwała wymienione pliki „cookie”. Ponieważ ustawienia każdej przeglądarki różnią się, aby uzyskać więcej informacji powinni Państwo skorzystać z zakładki Pomoc w używanej przez Państwa przeglądarce.

Pliki „cookie” służące ulepszeniu strony internetowej

Johnson & Johnson

Te pliki „cookie” pomagają nam w poprawie użyteczności naszej strony i lepszego dopasowania jej do Państwa preferencji. Pozwalają nam one np. na wykrycie czy przeglądarka, z której Państwo korzystają umożliwia uruchomienie tzw. skryptów, które zapewniają działanie dodatkowych funkcjonalności oraz pozwalają nam na zapamiętanie wybranych przez Państwa preferencji dotyczących np. rozmiaru czcionki lub języka wyświetlania.

Pliki „cookie” przesyłane przez naszą stronę internetową w opisanym uprzednio celu są automatycznie usuwane z Państwa urządzeń po zamknięciu przez Państwa przeglądarki.

Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki by akceptowała lub usuwała wymienione pliki „cookie”. Ponieważ ustawienia każdej przeglądarki różnią się, aby uzyskać więcej informacji powinni Państwo skorzystać z zakładki Pomoc w używanej przez Państwa przeglądarce.

 
Pliki „cookie” i inne technologie trakujące przesyłane przez dostawców J&J i inne firmy

Pliki „cookie” i 

Google

Te pliki „cookie” wykorzystywane są do gromadzenia informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy odwiedzający naszą stronę internetową z niej korzystają. „Ciasteczka” zbierają informacje w sposób anonimowy, zawierający informacje na temat tego, z jakich stron użytkownicy przeszli na naszą stronę internetową, oraz które podstrony na naszej stronie internetowej oglądali.

Niektóre z tych Plików „cookie”, przesłanych w opisanym uprzednio celu, są wykasowywane z Państwa urządzenia po zamknięciu przez Państwa przeglądarki. Pozostałe mogą być przechowywane w okresie do 24 miesięcy od Państwa ostatniej wizyty na naszej stronie internetowej

Możecie Państwo wyłączyć:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Polityka prywatności VisionCare w zakresie e-handlu

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. troszczy się o kwestie związane z prywatnością i chce poinformować użytkowników, w jaki sposób gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje. W niniejszej polityce prywatności opisujemy nasze praktyki dotyczące informacji gromadzonych przez nas lub naszych usługodawców za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji (dalej jako „Usługa”), które prowadzimy i kontrolujemy i które zapewniają dostęp do niniejszej polityki prywatności. Przekazując nam dane osobowe lub korzystając z Usługi, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszą polityką prywatności.

KORZYSTANIE Z USŁUGI PRZEZ DZIECI

Usługa nie jest skierowana do osób, które nie ukończyły 18 (osiemnastu) lat. Prosimy, aby takie osoby nie przekazywały danych osobowych za pośrednictwem Usługi.

GROMADZENIE INFORMACJI

Możemy prosić użytkowników o przesłanie danych osobowych w celu skorzystania z pewnych funkcji (subskrypcja biuletynu, porady/wskazania lub przetwarzanie zamówień) lub w celu uczestniczenia w danym rodzaju działania (np. loterie i inne działania promocyjne). Użytkownicy są każdorazowo informowani o tym, które informacje są niezbędne, a które podawane są opcjonalnie.

Możemy łączyć informacje przekazywane przez użytkownika z innymi informacjami pozyskanymi od niego za pośrednictwem internetu lub inną drogą, na przykład z historią zakupów. Możemy również łączyć te informacje z informacjami na temat użytkownika pozyskanymi z innych źródeł, takich jak inne spółki należące do grupy Johnson & Johnson, publicznie dostępne źródła informacji (w tym informacje z dostępnych publicznie profili w mediach społecznościowych) oraz inne osoby trzecie.

Jeśli użytkownik przekaże nam dane osobowe dotyczące innej osoby fizycznej, oświadcza on, że ma do tego prawo i że zezwala nam na wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

INFORMACJE WRAŻLIWE

Bez wyraźnej prośby lub zachęty z naszej strony nie należy nam przesyłać lub ujawniać w Usłudze, za jej pośrednictwem lub w inny sposób jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych (np. numeru ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, opiniami politycznymi, wyznaniem lub przekonaniami światopoglądowymi, zdrowiem, aktywnością lub orientacją seksualną, karalnością lub członkostwem w związkach zawodowych, jak również danych biometrycznych lub genetycznych do celów identyfikacji osobistej).

AUTOMATYCZNE GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Wraz z naszymi usługodawcami możemy zbierać określone informacje w sposób automatyczny w trakcie korzystania przez użytkownika z Usługi. Prosimy o zapoznanie się z polityką dotyczącą plików cookie, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie i innych technologii śledzenia wykorzystywanych w Usłudze. Polityka dotycząca plików cookie zawiera informacje o tym, jak wyłączyć te technologie. Jeśli użytkownik nie wyłączy tych technologii i będzie kontynuował korzystanie z Usługi, uznamy że wyraził zgodę na ich stosowanie.

Wraz z naszymi usługodawcami możemy również automatycznie zbierać i wykorzystywać dane w następujących formach:

Za pomocą przeglądarki internetowej użytkownika: większość przeglądarek gromadzi określone informacje, takie jak adres sterowania dostępem do nośnika (MAC), typ komputera (Windows lub Mac), rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz typ i wersja przeglądarki internetowej. Możemy gromadzić podobne informacje, takie jak typ i identyfikator urządzenia, jeżeli użytkownik korzysta z Usługi za pomocą urządzenia mobilnego. Informacje te wykorzystywane są, by zapewnić prawidłowe działanie Usługi.

Adres IP: adres IP użytkownika to numer automatycznie przypisywany komputerowi użytkownika przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest automatycznie rozpoznawany i zapisywany w naszych plikach rejestrów serwera za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Usługę, wraz z czasem wizyty i odwiedzanymi stronami. Gromadzenie adresów IP to standardowa praktyka w internecie i odbywa się ono automatycznie w wielu usługach internetowych. Wykorzystujemy adresy IP między innymi do obliczania poziomu korzystania z Usługi, diagnozowania problemów z serwerem i administrowania Usługą. Za pomocą adresu IP możemy także uzyskiwać informacje o przybliżonej lokalizacji użytkownika.

Informacje o urządzeniu: możemy gromadzić informacje na temat urządzeń mobilnych użytkowników, takie jak niepowtarzalny identyfikator urządzenia, by lepiej zrozumieć sposób, w jaki korzystają oni z Usługi.

 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY I UJAWNIAMY INFORMACJE

Informacje przekazywane przez użytkowników wykorzystujemy i ujawniamy w sposób opisany w momencie zbierania informacji. W części „wybór i dostęp” (poniżej) zawarto informacje o tym, jak wycofać swoją zgodę na określone formy wykorzystywania i ujawniania przez nas informacji.

Jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy, uzyskujemy zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w chwili zbierania tych danych. Możemy także wykorzystywać informacje uzyskane od użytkownika lub na jego temat w zakresie koniecznym do wykonania umowy lub obowiązku prawnego (np. w związku z naszymi obowiązkami w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii) lub do celu realizacji uzasadnionego interesu gospodarczego. Możemy także działać w oparciu o inne podstawy prawne, w szczególności by:

Działania te podejmujemy, by zarządzać naszymi stosunkami umownymi z użytkownikami lub zachować zgodność z przepisami.

Działania te podejmujemy, by zarządzać naszymi stosunkami umownymi z użytkownikami, zachować zgodność z przepisami lub ponieważ mamy w tym uzasadniony interes.

Spersonalizowane usługi świadczymy za zgodą użytkownika lub ponieważ mamy w tym uzasadniony interes.

Informacje zgromadzone za pośrednictwem Usługi ujawniamy także:

Dodatkowo możemy wykorzystywać i ujawniać dane użytkownika jeśli uważamy to za konieczne lub wskazane: (a) do zachowania zgodności z wymogami wynikającymi z postępowania sądowego lub z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami obowiązującymi poza krajem zamieszkania użytkownika; (b) do udzielenia, w prawnie dopuszczalnym zakresie, odpowiedzi na wnioski organów publicznych lub rządowych, w tym organów spoza kraju zamieszkania użytkownika; (c) do egzekwowania naszych ogólnych warunków umów oraz (d) do ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności, a także praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności naszych podmiotów powiązanych, użytkowników lub innych osób. Możemy także wykorzystywać i ujawniać dane osobowe użytkowników na inne sposoby, po uzyskaniu ich zgody w tym zakresie.

Możemy wykorzystywać i ujawniać informacje zebrane automatycznie w sposób określony w części „Automatyczne gromadzenie i wykorzystywanie informacji” (powyżej).

Dodatkowo, w prawnie dozwolonych wypadkach, możemy wykorzystywać i ujawniać w dowolnych celach informacje, których forma nie umożliwia identyfikacji użytkowników. Jeżeli łączymy informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkowników z informacjami, które taką identyfikację umożliwiają (np. połączenie nazwiska z lokalizacją geograficzną), przetwarzamy takie połączone informacje jak dane osobowe tak długo, jak pozostają one połączone.

WYBÓR I DOSTĘP

Możliwości wyboru użytkownika w odniesieniu do wykorzystywania i ujawniania jego danych osobowych

Użytkownik może dokonać wyboru w kwestii wykorzystywania i ujawniania przez nas jego danych osobowych do celów marketingowych. Użytkownik może zrezygnować z następujących funkcji:

Dołożymy starań, aby odpowiedzieć na wniosek użytkownika tak szybko, jak będzie to racjonalnie możliwe. Należy zauważyć, że w przypadku opisanej powyżej rezygnacji nie możemy usunąć danych osobowych użytkownika z baz danych naszych podmiotów powiązanych, którym dane te już przekazaliśmy (tj. przed dniem, gdy rezygnacja użytkownika nabierze mocy). Należy również zauważyć, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych nadal możemy wysyłać użytkownikowi ważne wiadomości dotyczące transakcji lub informacje administracyjne, a użytkownik nie może zrezygnować z ich otrzymywania.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmienić je lub usunąć

Jeśli użytkownik chce przejrzeć, poprawić, zaktualizować, ograniczyć lub usunąć swoje dane osobowe lub jeśli chce on otrzymać elektroniczną kopię swoich danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w zakresie, w jakim prawo do takiego działania przysługuje mu na mocy obowiązujących przepisów), może on skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej pod adresemprivacy_Poland@its.jnj.com. Odpowiedzi udzielimy tak szybko, jak będzie to możliwe, ale nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli okoliczności uniemożliwią nam dochowanie tego terminu, użytkownik zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony, wraz z określeniem daty naszej odpowiedzi. Użytkownik może również wejść do Usługi w celu aktualizacji swojego profilu internetowego.

TRANSGRANICZNE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym posiadamy infrastrukturę lub usługodawców, a korzystanie z Usługi lub udzielenie nam zgody (jeśli jest wymagana przez prawo) jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na przekazywanie jego danych do krajów znajdujących się poza krajem zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika. W razie przekazania danych osobowych naszym podmiotom powiązanym lub osobom trzecim w innych krajach stosowane będą odpowiednie środki umowne i inne w celu ochrony tych danych.

Niektóre państwa nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych w świetle norm obowiązujących w EOG (pełny wykaz tych państw dostępny jest tutaj). W przypadku przekazania danych z EOG do państw nieuznanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, zapewniamy stosowanie odpowiednich środków, np. zobowiązując odbiorcę danych do przestrzegania standardowych unijnych klauzul umownych lub zasad certyfikacji programu Tarcza Prywatności UE-USA, tak by chronić dane osobowe użytkowników. Kopię tych środków można uzyskać kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych w sposób określony w części „Kontakt” (poniżej).

BEZPIECZEŃSTWO

Staramy się stosować racjonalne środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych, nad którymi mamy kontrolę. Niestety nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych przekazywanych za pośrednictwem internetu lub systemu przechowywania danych. Jeżeli użytkownik ma powód, aby uważać, że kontakty z nami nie są bezpieczne (np. jeżeli ma poczucie, że bezpieczeństwo jego konta zostało naruszone), powinien on bezzwłocznie powiadomić nas o tym fakcie, kontaktując się z nami w sposób określony w części „Kontakt” (poniżej).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne lub dozwolone, biorąc pod uwagę cel(e), dla którego(-ych) zostały one uzyskane. W celu określenia okresu przechowywania danych stosujemy następujące kryteria: (i) czas trwania naszego stosunku z użytkownikiem oraz świadczenia Usługi na jego rzecz; (ii) czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy oraz (iii) czy przechowywanie przez nas danych jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących terminów przedawnienia, sporów sądowych lub postępowań wyjaśniających prowadzonych przez organy regulacyjne).

Przykładowo, jeśli zbieramy dane osobowe użytkowników celem przesyłania im wiadomości marketingowych, dane te przechowujemy przez 5 lat od dnia wyrażenia przez nich zgody na otrzymywanie takich wiadomości.

Proszę zwrócić uwagę, że w innych wypadkach okresy przechowywania danych są inne. Dane osobowe użytkowników mogą być przechowywane przez dłuższy czas z zastosowaniem kryteriów, o których mowa w pierwszym akapicie, w szczególności w pkt (ii) i (iii).

STRONY INTERNETOWE I USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy prywatności, informacji lub innych praktyk osób trzecich, w tym osób trzecich obsługujących dowolną stronę lub usługę internetową (w tym, bez ograniczeń, dowolną aplikację), która jest dostępna za pośrednictwem Usługi lub do której odnośnik znajduje się w Usłudze. Nie ponosimy również w tym zakresie odpowiedzialności. Dostępność lub umieszczenie odnośnika do takiej strony lub usługi w Usłudze nie oznacza naszej aprobaty lub aprobaty naszych podmiotów powiązanych dla zawartych tam treści.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności należy skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem privacy_Poland@its.jnj.com lub pisząc na adres:

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

W stosownych przypadkach można również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem emeaprivacy@its.jnj.com.

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA SKARGI DO ORGANU REGULACYJNEGO

Skargę można złożyć do organu nadzorczego właściwego dla danego kraju lub regionu. Pod tym adresem znajdują się dane kontaktowe tych organów.

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy dokonywać zmian niniejszej polityki prywatności. Wszelkie zmiany polityki prywatności stają się skuteczne, gdy jej zaktualizowana wersja zostanie opublikowana w Usłudze. Korzystanie z Usługi po wprowadzeniu takich zmian oznacza, że użytkownik akceptuje zmienioną politykę prywatności. Zalecamy regularne sprawdzanie polityki prywatności przy okazji wizyt w Usłudze. Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki miała miejsce w marcu 2019 r.