Bloki tematyczne

11 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe ACUVUE® Eye Health Advisor® obejmuje szeroką tematykę z obszaru kontaktologii, procesu widzenia, medycyny i szeroko pojętej ochrony wzroku.

Prezentowane prelekcje zostały podzielone na cztery bloki tematyczne:

Fizjologia oka i widzenie

Poruszane tu zagadnienia bezpośrednio wiążą się z fizjologią widzenia i biologią oka, jako podstawowego elementu naszego układu wzrokowego. Wykładowcy przedstawią nam fakty dotyczące znaczenia filmu łzowego, zarówno w odniesieniu do jakości widzenia, jak i zdrowia czy komfortu stosowania soczewek kontaktowych. Z fascynującej, liczącej setki elementów skomplikowanej struktury naszych łez, wybrano do szczegółowego omówienia funkcję białek. Podkreślone zostaną wyjątkowe właściwości niektórych z nich.

Znaczenie filmu łzowego w prawidłowym widzeniu będzie także dobrym wprowadzeniem do omówienia mechanizmów fizjologicznych, jakie bezpośrednio wiążą się z okiem osób wchodzących w prezbiopię. Drugi temat wskaże, że zachodzące w tym okresie zmiany nie dotyczą jedynie pogorszenia się ilości i jakości naszej warstwy łzowej, ale także mają swoje odbicie na przykład w szerokości źrenic.

Inżynieria materiałowa soczewek

Tematyka bloku łączy w sobie wiele dziedzin nauki. Znaleźć tu będzie można odwołania do fizyki, biologii czy - a może przede wszystkim - chemii. Fascynująca podróż "do wnętrza soczewki", w jaką zabiorą nas wykładowcy, pozwoli nam zrozumieć jak skomplikowany jest proces tworzenia innowacyjnych produktów. Zaawansowana wiedza techniczna zostanie przedstawiona w przystępny i ciekawy sposób, dzięki czemu inżynieria materiałowa a także projektowanie i modelowanie soczewek kontaktowych, przestanie być tajemnicą. Słuchając wystąpień, w tym bloku tematycznym, przejdziemy drogą od pomysłu, do gotowej, oddanej do produkcji soczewki kontaktowej.

Uzupełnieniem tematyki projektowania innowacyjnych soczewek kontaktowych będzie prelekcja dotycząca grupy hydrożeli. Te, często traktowane jako poprzednia generacja materiałowa, okazują się być zaskakująco unikalne w niektórych ze swoich właściwości. Dowiemy się jaka przyszłość czeka tę grupę soczewek kontaktowych.

Medycyna a soczewki kontaktowe

Blok medyczny pokaże nam, jak duży impakt na nasz wzrok i komfort użytkowania soczewek kontaktowych mogą mieć otaczające nas mikroorganizmy, czy choroby ogólnoustrojowe - często pozornie nie związane z okiem i jakością widzenia. Wiedza o tym, jak niektóre schorzenia lub przyjmowane leki mogą wpływać na wzrok, czy komfort naszych pacjentów może być kluczowa podczas badania w gabinecie optometrycznym.

Podczas prezentowania tego bloku tematycznego w bardzo szeroki sposób zostanie omówiony pasożytniczy roztocz - Nużeniec. O tym czym jest i jak go leczyć opowie pierwszy z prezentowanych tu wykładów.

Zamknięciem bloku medycznego będzie prelekcja odpowiadająca na pytanie czy bezpieczne substancje chemiczne istnieją, jak wybrać te, z których skorzystamy lub jak odrzucić potencjalnie groźne.

Czym są badania kliniczne?

Żyjemy w czasach, gdzie informacja otacza nas z każdej strony. Fakty, liczby, komentarze, wnioski płyną do nas z internetu, mediów czy materiałów marketingowych. Producenci prześcigają się w zapewnianiu, że to ich produkty są najlepsze.

Z bloku czwartego dowiemy się czym jest badanie kliniczne. Jakie kryteria musi spełniać aby dostarczyć miarodajnych informacji. Prezentowane wystąpienie, nie tylko wytłumaczy jak badanie kliniczne powinno być przygotowane i przeprowadzone, ale wskaże nam także jakich pułapek należy unikać czytając, interpretując i porównując przedstawione wyniki.

Dopełnieniem i zarazem zamknięciem tego bloku oraz całego 11 Międzynarodowego Sympozjum Naukowego ACUVUE® Eye Health Advisor® będzie otwarty panel dyskusyjny. Podczas panelu wszyscy wykładowcy oraz zaproszeni goście postarają się odpowiedzieć na pytania uczestników konferencji o moderatora.