Polityka Plików Cookie

WITAMY

Witamy na naszej stronie internetowej

Witryna internetowa www.eyehealthadvisor.pl stanowi własność firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Celem niniejszego dokumentu jest powiadomienie użytkowników o zasadach gromadzenia informacji o użytkownikach za pomocą plików „cookie” oraz innych technologii gromadzenia informacji.

Podczas poruszania się po niniejszej stronie internetowej pewne anonimowe informacje mogą być zbierane w sposób bierny (tzn. bez Państwa czynnego udziału) przy użyciu różnych technologii, takich jak „ciasteczka”, tagi, sygnalizatory sieci czy nawigacyjne zbieranie danych (statystyki, logi serwera, analiza przejść). Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do naszej strony pewne anonimowe informacje, takie jak adres URL strony, z której Państwo weszli, adres IP czy wersja przeglądarki używanej przez Państwa komputer. Strona ta może również zbierać anonimowe informacje z Państwa komputera za pomocą plików „Cookie”, tagów i znaczników nawigacyjnych. Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, by informowała o nadejściu plików „cookie” lub też całkowicie blokowała ich odbiór. Niektóre elementy strony mogą jednak nie działać po wyłączeniu obsługi tzw. „ciasteczek”.

Niniejsza strona może wykorzystywać zebrane biernie anonimowe informacje do zapewnienia lepszej obsługi użytkowników, dostosowania strony do ich preferencji, gromadzenia i analizy statystyk oraz trendów, a także administrowania i ulepszania strony w inny sposób. Informacje takie nie są łączone z danymi osobowymi zebranymi w innych miejscach niniejszej strony, o ile nie wyrazili Państwo na to zgody.

Plik „cookie” to informacja, którą strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika, aby móc zapamiętać jego dane i preferencje.

„Ciasteczka sesyjne” to tymczasowe informacje używane do ulepszenia nawigacji, uniemożliwienia użytkownikom wpisywania błędnych informacji (strona „zapamiętuje” poprzednio wpisywane informacje, takie jak wiek czy kraj zamieszkania, i blokuje późniejsze zmiany) oraz zbierania danych statystycznych o stronie. Informacje te zostają usunięte po zamknięciu wyszukiwarki lub wyłączeniu komputera.

„Ciasteczka trwałe” to stałe informacje, które zapisywane są na twardym dysku komputera i pozostają tam, dopóki ktoś ich nie wykasuje. Trwałe pliki „Cookie” przechowują na Państwa komputerze informacje, które mogą. np. umożliwić odzyskanie wcześniej wprowadzonych danych (takich jak hasła), pomóc określić, które rejony sieci cieszą się największym zainteresowaniem użytkowników czy na bieżąco dostosowywać stronę do preferencji odwiedzających. „Ciasteczka trwałe” umieszczane przez naszą stronę na Państwa komputerze mogą zawierać dane osobowe, jednak tylko jeśli są Państwo zarejestrowani na naszej stronie lub w inny sposób wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W innych przypadkach serwer naszej strony wie tylko, że niezidentyfikowany użytkownik z Państwa plikiem „cookie” powrócił na stronę.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, by akceptowała lub odrzucała wszystkie „ciasteczka” bądź też informowała o nadejściu pliku „cookie”, dając możliwość zdecydowania, czy je zaakceptować. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o „ciasteczkach” oraz ustawieniach własnych preferencji, prosimy wpisać hasło „cookie" w zakładce Pomoc w używanej przez Państwa przeglądarce.

Nasza strona może używać adresów Protokołu Internetowego (IP). Adres IP to numer przypisany komputerowi użytkownika przez dostawcę usług internetowych i umożliwiający korzystanie z Internetu. Zwykle uznawany jest za informację anonimową, ponieważ w większości przypadków jest dynamiczny (zmienia się za każdym razem, kiedy użytkownik łączy sie z Internetem), rzadziej statyczny (przypisany na stałe danemu komputerowi). Adres IP może być przydatny do diagnozowania problemów z serwerem, zgłaszania zbieranych informacji, określenia najszybszej ścieżki dostępu komputera do strony, a także administracji rozwoju strony.

Obowiązek uzyskania zgody na gromadzenie informacji przy użyciu plików „cookie” w świetle przepisów UE

W świetle prawa UE podmiot, który zapisuje pliki „cookie” w komputerach osób odwiedzających stronę internetową, musi dostarczyć użytkownikowi przejrzystych i wyczerpujących informacji o sposobach wykorzystywania przez daną witrynę plików „cookie” oraz uzyskać „zgodę” użytkownika na takie postępowanie.

Aby wywiązać się z tego obowiązku, podjęliśmy następujące działania:

  1. ustaliliśmy, jakie pliki „cookie” i inne technologie gromadzenia informacji o użytkownikach są wykorzystywane przez tę witrynę, jakim służą celom, jak długo są przechowywane oraz jakie jest ich źródło (wyłącznie odwiedzana witryna, czy również strony trzecie).
  2. uwzględniając rodzaje gromadzonych danych wymienione w punkcie (i), oceniliśmy stopień, w jakim stosowanie przez tę witrynę plików „cookie” może być sprzeczne z oczekiwaniami użytkowników co do ochrony ich prywatności.
  3. zapewniliśmy „przejrzyste i wyczerpujące” informacje o plikach „cookie” w zakresie odpowiadającym charakterowi zagrożenia prywatności związanego z danym plikiem „cookie”.
  4. podjęliśmy decyzje co do właściwej metody uzyskania zgody użytkowników na wykorzystywanie plików „cookie”, w zależności od przeznaczenia tych plików oraz stopnia, w jakim zagrażają prywatności użytkowników. Obowiązek uzyskania zgody użytkownika nie dotyczy pewnych rodzajów plików „cookie”; w tych wypadkach udzielenie takiej zgody nie będzie wymagane.

Metody uzyskiwania zgody użytkownika niniejszej witryny na stosowanie plików „cookie”

Europejskie normy określające metody uzyskiwania zgody na używanie plików „cookie” i innych podobnych technologii gromadzenia informacji o użytkownikach (takich jak piksele zliczające i skrypty wykonywane przez przeglądarkę) wciąż ewoluują. Najpewniejsze z prawnego punktu widzenia jest uzyskanie wyraźnej, uprzedniej zgody użytkownika (tzw. „opt-in”). Rozwiązanie to może być jednak niewygodne dla użytkowników i może utrudniać uzasadnione gromadzenie danych.

Inne rozwiązanie polega na przyjęciu, że wystarczająca jest milcząca zgoda, wyrażona przez przyjęcie pliku „cookie” po otrzymaniu wyraźnej informacji o mechanizmach gromadzenia danych oraz o prostej, łatwo dostępnej metodzie blokowania tych mechanizmów. Dzięki temu odwiedzający witrynę może zgodzić się na niektóre metody gromadzenia danych, a odrzucić inne.

Właściwa metoda uzyskiwania zgody na używanie danego mechanizmu gromadzenia danych zależy od tego, jak bardzo ten mechanizm zagraża prywatności użytkownika; uwzględnia się przy tym następujące informacje:

W przypadku metod gromadzenia danych, które wymagają zgody użytkownika, stosujemy podejście trzystopniowe:

Zgoda na otrzymywanie plików „cookie”

Pliki „cookie” wykorzystywane przez niniejszą stronę internetową zaliczane są jedynie do plików „cookie” o średniej i niskiej inwazyjności.

Informowanie o typach stosowanych mechanizmów gromadzenia danych, nie zaś o poszczególnych mechanizmach: Ponieważ witryny internetowe stosują bardzo wiele mechanizmów gromadzenia danych o użytkownikach, Aneks A nie mówi o poszczególnych mechanizmach i nie ocenia stopnia, w jakim poszczególne mechanizmy zagrażają prywatności użytkowników. Mówi on wyłącznie o pewnych kategoriach mechanizmów (np. „pliki cookie stosowane w reklamach”, „pliki cookie stosowane w analizie” itd.), po czym każda z tych kategorii jest oceniana pod względem stopnia zagrożenia prywatności użytkowników. Pozwala to w sposób prostszy i jaśniejszy powiadomić użytkowników o stosowanych metodach gromadzenia informacji.

UWAGA: Ocena mechanizmów gromadzenia informacji stosowanych przez niniejszą witrynę przedstawiona jest w Aneksie A; podane są tam informacje o celach stosowania tych metod, czasie przechowywania informacji oraz sposobach wyłączenia tych mechanizmów (w części „Jak to zrobić”).

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza witryna może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad mechanizmami gromadzenia informacji o użytkownikach stosowanymi przez te strony i że niniejsze zasady nie dotyczą tych stron.

Kontakt

W razie pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszych zasad wykorzystywania mechanizmów gromadzenia informacji o użytkownikach lub praktyk stosowanych przez tę witrynę, prosimy skontaktować się z:

Johnson & Johnson Vision Care dział Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa. E-mail: vispl@its.jnj.com

Zmiany w zasadach korzystania z mechanizmów gromadzenia informacji o użytkownikach

Jeśli niniejsze zasady ulegną zmianie, to ich aktualna wersja zostanie opublikowana na tej stronie. Data ostatniej aktualizacji: 26.11.2014 r.

Rodzaj Pliku Cookie Źródło Cel Wygaśnięcie Jak zablokować

Pliki „cookie” przesyłane przez J&J

Pliki „cookie” niezbędne do podstawowego działania strony i jej funkcjonalności

SESSa6f29423867537ee1b3180ed34800a46

Johnson & Johnson

Wymienione pliki „cookie” są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony. Pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa oraz efektywności w wyświetlaniu naszej strony.

Pliki „cookie” stosowane w opisanym uprzednio celu są usuwane automatycznie z Państwa urządzeń po upływie miesiąca od ostatniej Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki by akceptowała lub usuwała wymienione pliki „cookie”. Ponieważ ustawienia każdej przeglądarki różnią się, aby uzyskać więcej informacji powinni Państwo skorzystać z zakładki Pomoc w używanej przez Państwa przeglądarce.

Pliki „cookie” służące ulepszeniu strony internetowej

Johnson & Johnson

Te pliki „cookie” pomagają nam w poprawie użyteczności naszej strony i lepszego dopasowania jej do Państwa preferencji. Pozwalają nam one np. na wykrycie czy przeglądarka, z której Państwo korzystają umożliwia uruchomienie tzw. skryptów, które zapewniają działanie dodatkowych funkcjonalności oraz pozwalają nam na zapamiętanie wybranych przez Państwa preferencji dotyczących np. rozmiaru czcionki lub języka wyświetlania.

Pliki „cookie” przesyłane przez naszą stronę internetową w opisanym uprzednio celu są automatycznie usuwane z Państwa urządzeń po zamknięciu przez Państwa przeglądarki.

Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki by akceptowała lub usuwała wymienione pliki „cookie”. Ponieważ ustawienia każdej przeglądarki różnią się, aby uzyskać więcej informacji powinni Państwo skorzystać z zakładki Pomoc w używanej przez Państwa przeglądarce.

 
Pliki „cookie” i inne technologie trakujące przesyłane przez dostawców J&J i inne firmy

Pliki „cookie” i 

Google

Te pliki „cookie” wykorzystywane są do gromadzenia informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy odwiedzający naszą stronę internetową z niej korzystają. „Ciasteczka” zbierają informacje w sposób anonimowy, zawierający informacje na temat tego, z jakich stron użytkownicy przeszli na naszą stronę internetową, oraz które podstrony na naszej stronie internetowej oglądali.

Niektóre z tych Plików „cookie”, przesłanych w opisanym uprzednio celu, są wykasowywane z Państwa urządzenia po zamknięciu przez Państwa przeglądarki. Pozostałe mogą być przechowywane w okresie do 24 miesięcy od Państwa ostatniej wizyty na naszej stronie internetowej

Możecie Państwo wyłączyć:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl